Brugerbetaling i aktivitetshusene

Brugerbetaling i aktivitetshusene Seniorhuset i Otterup og Mødestedet i Søndersø.

Brugerrådene i de to aktivitetshuse i Otterup og Søndersø har på et fællesmøde den 12. september 2018 drøftet en fælles model for brugerbetaling til husene.

Brugerrådene skal fremsætte følgende forslag:

Med henblik på at reducere det administrative arbejde med kontant betaling af brugerbetalingerne og til at overgå til et kontantløst hus foreslås det, at brugerne fra 1.1. 2019 kan tilmelde sig aktiviteterne i husene for en månedlig betaling på 90 kr. mod at binde sig for en 12 måneders periode. Det vil kunne administreres som et træk i pension hver måned.

Det skal fortsat være muligt at betale på månedlig basis, men så skal betalingen være på 110 kr. pr. måned. Dette kan kun ske som kontantbetaling primært som Mobile pay.

Hvis en bruger ønsker at stoppe i aktivitetshuset inden udløb af bindingsperiode, kan det ske ved udgangen af en måned ved skriftlig opsigelse. Såfremt en bruger ønsker at indmelde sig igen inden for samme kalenderår, kan det kun ske ved at betale for de resterende måneder i kalenderåret eller ved betaling af den højeste sats pr. måned, indtil et nyt kalenderår starter.

Betalingen på 90 kr. pr. måned svarer til en årlig betaling på 1.080 kr. Hvis en bruger kun ønsker at deltage i en aktivitet i fx en 3 måneders periode, vil det koste 330 kr. Den pågældende kan deltage i aktiviteter i huset efter perioden, der er betalt for, hvis der er ledige pladser og mod betaling af taksten for ikke medlemmer.

 

 

De nævnte takster er anført i 2018-niveau

 

Venlig hilsen 12. september 2018

Brugerrådet ved Seniorhuset Otterup                 Brugerrådet ved Seniorhuset Mødestedet